Disk ID: Classical g0000642 (6598 570)
Robert Schumann / De Klassieken 26 / 1963

01 11:30 Symfonie no. 4 in d, op. 120 - 1. Ziemlich langsam - Lebhaft
02 04:49 Symfonie no. 4 in d, op. 120 - 2. Romanze (Ziemlich langsam)
03 05:50 Symfonie no. 4 in d, op. 120 - 3. Scherzo (Lebhaft)
04 07:29 Symfonie no. 4 in d, op. 120 - 4. Langsam - Lebhaft
05 25:31 Celloconcert in a, op. 129 1. Nich zu schnell - 2. Langsam - 3. Sehr lebhaft

Total Time: 55:09